За нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

 

"ЕкоЛогични Консултации" ЕООД   Фондация
"Информация и природозащита"
     
Управител:   Председател на УС: Изпълнителен директор:
Светлана Аладжем   Влад Гицоайка Владимир Гълъбов

 

Свържете се с нас на:

Тел./Факс: (02) 872 14 83
Ел. поща: bd@ecologybg.com
  consult@ecologybg.com