За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори ОпитЛечебни растения

В момента изпълняваме два проекта, чиито цели са свързани с устойчивото ползване на лечебните растения в България.

Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, местните общности и медиите

Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България