За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, местните общности и медиите

Финансиран от: Българо-швейцарска програма за сътрудничество, чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”

Районът на Априлци, Ловеч, Севлиево и Троян е един от най-богатите в страната, Европа и Света на ценни за фармацията, козметиката и хранително-вкусовата промишленост лечебни растения. Проектът за устойчиво ползване на лечебните растения (ЛР) ще подпомогне развитието на икономиката в района, като същевременно допринася за установяването на природосъобразни практики за ползване на ЛР.

Дейности:
разработване на стандартен формат на общински план за управление и устойчиво ползване на лечебните растения, който ще бъде приложен в района на проекта и популяризиран в цялата страна;
създаване на модел за регионална оценка на ресурсите от лечебни растения, съвместно с местните общности и заинтересовани страни, който ще бъде разпространен в цяла България;
създаване на ресурсен информационен център за устойчиво ползване на лечебните растения, който ще дава информация и съвети на всички заинтересовани;
изграждане на практически модел за добавяне на стойност чрез производство на продукти от местни лечебни растения;
кампания на регионално и национално ниво за популяризиране на принципите и правилата за устойчиво ползване на лечебните растения;
създаване на ресурсен център за изграждане на капацитет за устойчиво ползване на ЛР в района на проекта;
кампания за застъпничество пред МОСВ и Парламентарната комисия по околна среда с предложения за усъвършенстване на Закона за лечебните растения и подзаконовите нормативни актове.

Като част от проекта ще бъдат организирани и редица обучения за ключови заинтересовани страни за устойчиво ползване на ЛР, включително възможности за развитие на поминък за местните общности. Обученията имат за цел да повишат информираността и да наберат подкрепа от местните общности (особено събирачите на лечебни растения) и всички заинтересовани страни за опазване на ЛР.

Повече за проекта на адрес: http://herbvaluebg.org

 

 

назад