За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Подпомагане на местните общности с етнически и религиозно разнообразно население в района на Разлог и Белица да преоткрият и оценят своите общи корени и традиции (март – май 2008)

Клиент: Фондация „Анна Линдт” като част от кампанията “1001 Действия за диалог”

Цели на проекта:
Да стимулира местните общности с етнически и религиозно разнообразно население в България да преоткрият и оценят своите общи корени и традиции и да осъзнаят, че всички ние споделяме обща съдба.
Да представи и популяризира модела на мирно съжителство на етнически и религиозно разнообразни общности, който може да се мултиплицира както на национално ниво така и по света.

В рамките на Проекта се проведоха две събития – едно национално в София и едно регионално в гр. Белица. И двете представиха традициите и обичаите, свързани с празнуването на Гергьовден.

Събитието в Белица се превърна в празник на етническата и религиозна толерантност на общности с етнически и религиозно разнообразно население, които живеят в хармония от векове. Местните обичай по случай Гергьовден бяха представени от две групи самодейци – от с. Бачево (общ. Разлог) с християнско население и от с. Бабяк (общ. Белица) с преобладаващо население от българи мюсюлмани. Традициите за празника са запазени от векове, почитани и практикувани всяка година от българи, помаци, турци и роми в района. Изпълнителите от двете села бяха от деца в предучилищна възраст до баби. Програмата включи представяне на ритуалите за Гергьовден, както и изпълнение на песни от ромската етническа група в Белица.

Събитието в София се проведе в аулата на Богословския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, където самодейците от Белица и Разлог представиха своите обичаи и традиции отново. Обществеността и националните медии получиха директно информация и впечатления от добре съхранените и практикувани и днес традиции на общности с етнически и религиозно разнообразно население в България.

Проектът беше изпълнен с подкрепата на SIETAR България, Дирекция по вероизповедания към Министерски съвет, читалищата в гр. Белица и с. Бабяк и местните общности в общините Белица и Разлог.

Кампанията “1001 Действия за диалог” на Фондация „Анна Линдт” подпомогна поредица от събития в Европа и страните от Средиземноморието в чест на Годината на междукултурния диалог, за каквато 2008 е обявена от ЕК. Целите бяха да се популяризира ролята на обмена между културите и по-специално:
борбата срещи расизма и ксенофобията;
противопоставянето срещу екстремизма от всякакъв вид и произход;
преоткриването на общите корени и културно-историческо наследство и популяризиране на идеята, че всички споделяме една обща съдба.

Кампанията продължава през цялата 2008 г. в страните от Европа и Средиземноморието от Мароко и Португалия до Ливан и Турция; от Латвия и Полша до Гърция и Египет.

 

назад