За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

3-дневен Workshop в Сърбия за обмен на опит между трансграничните общини Дупница и Враня за възстановяване и опазване на природните ресурси и информационни дейности (май-ноември 2008)

Клиент: Община Дупница

Три дневната работна среща се организира в рамките на проект “Да достигнем нови туристически хоризонти”, 2005/017-457.01.007” на община Дупница. Целта е да се обменят добри практики между Общините Дупница и Враня в областта на опазване и управление на природните ресурси и трансграничното сътрудничество. Участват представители на община Дупница, на сръбски общински власти и местни предприемачи в сферата на туризма.

Нашите отговорности включват:
Изготвяне на програма и дизайн на семинара съвместно с експертите от ОбА Дупница;
Изготвяне за материали за семинара в сътрудничество с ОбА Дупница и Враня;
Провеждане на семинара;
Изготвяне на доклад с обобщени резултати и препоръки за бъдещи дейости и инициативи в сферата на устойчивия туризъм;
Разработване на текст и дизайн и отпечатване на брошура с информация относно целите, дейностите и резултатите от изпълнението на проект “Да достигнем нови туристически хоризонти” на български, сръбски и английски. Изработка и монтиране на две информационни табели.

 

 

назад