За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Познание и разбиране за религиозните, културни и човешки различия в полза на устойчивото развитие (септември 2012 – август 2013)

Финансиран от: европейско-средиземноморската Фондация за диалог между културите „Анна Линд”, със седалище в Алексaндрия, Египет

Проектът цели да популяризира екотуризмa, като икономическа дейност, в която  страните и народите от европейско-средиземноморския район могат да намерят   основа за сближаване. Екотуризмът в региона е развит достатъчно, за да допринесе за подобряване на взаимното разбиране за културните измерения на религиозните проблеми между и вътре в преобладаващо християнски и мюсюлмански държави, успоредно с устойчивото им икономическо развитие. Изпълнява Изпълнява се в партньорство с Асоциация за екотуризъм „Кюра Планина” от Турция и Фондация PAN Parks, регистрирана в Холандия. 

Задачи:
да свърже различни организации в интеркултурен диалог, като поощри обмена и участието в икономическото развитие;
да повиши капацитета на младите хора и жените за участие в бизнес инициативи с партньори от различна културна и религиозна среда;
да поощри междукултурното учене по религиозни въпроси, като част от обучението за предприемачи в сферата на екотуризма;
да създаде ефективни средства (обучителна програма, методология и материали, електронен наръчник) за разпространение на знания по: A) междукултурен и междурелигиозен диалог и B) разнообразие на мюсюлманството в Европа;
да създаде възможности за мултиплициране на познанието и опита, натрупани в рамките на проекта, в поне 15 страни от европейско-средиземноморския район, чрез създаване на платформи за обмен и взаимодействие, действайки като канал за комуникация с разнообразни целеви групи - от обикновени хора в провинциалните райони – до тези, които взимат политическите решения.

Дейности:
Проучване и описание на културните традиции на местните общности около планината Кюра, в Турция и националните паркове „Рила” и „Централен Балкан” в България, като база за развитие на услуги на устойчивия туризъм;
Разработване на обучителна програма, материали и Наръчник за туристическите предприемачи с основна информация и познания за християнството и исляма – вярвания, културни особености и ценност;
Обучение за целевите групи в България (виж презентация1, презентация2 и презентация3 от обучението);
Посещение за обмен на опит на експерти от България в Турция;
Учебно пътуване на представители на местните общности от района на турския национален парк „Кюра Планина” в България;
Разпространение на Наръчника (изтеглете в pdf от тук) и другите резултати/продукти на Проекта в България, Турция и останалите страни от ЕС в мрежата PAN Parks, както и в мрежата на SIETAR Europa;
Медийна кампания в България, Турция и останалите страни от ЕС в мрежата PAN Parks, както и в мрежата на SIETAR Europa.

 

назад