За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения


Участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на природните паркове в България (ноември 2004 - март 2005)

Клиент: Българска Фондация "Биоразнообразие" финансирана от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC).

Отговорностите ни включваха:
дизайн, организиране и провеждане на работна среща на тема "Участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на природните паркове в България" с участието на представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и горите и техните регионални структури, директорите на националните и природни паркове в България, представители на НПО, частни фирми, автори на планове за управление на ПП,
медийна кампания за повишаване на обществената информираност по въпросите на участието на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на ПП,
обобщение на резултатите от работната среща и представените примери за различни природни паркове в България,
подготовка и издаване на резултатите и представянията от срещата в публикация.

назад