За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Подкрепа за съхраняване традицията на автентичното женско пеене в подножието на Национален парк Рила (2005 - 2007)

Донор: Фондация “Норбърт Х. Харднър”, САЩ

Това е проект за развитие на местната общност в село Бели Искър, община Самоков – на границата на Националния парк. Целта му беше да помогне на местната женска певческа група да направи професионален запис на своите автентични песни и по този начин да се съхрани уникалната традиция. Продуктът, представящ културата на района, беше рекламиран сред посетителите на парка. Проектът допринесе за съхраняване традициите на планинските селища и стимулира създаването на устойчиви бизнес практики, свързани с културния и екологичен туризъм. Компакт-дискът с фолклорно пеене от Бели Искър се нарича “И слънцето трепери да зайде…” и се разпространява от “Гега Ню Мюзик”. Приходите от продажбите се връщат при групата, по сметка на местното читалище, за да подпомогнат бъдещите й прояви и участия. Създаден бе модел за осигуряване на устойчивост и средства за финансиране на инициативи за запазване на културните традиции и фолклор на района, като основа за развитие на устойчив туризъм.

           

 

назад