За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Подкрепа за организирането на Прес Тур за журналисти от европейски туристически издания, организиран от Фондация ПАН Паркове (юли 2006)

Клиент: Фондация ПАН Паркове

ПАН Паркове организира прес тур до двата български национални парка, членове на мрежата – Централен Балкан и Рила за група журналисти от Белгия, Великобритания, Холандия, Франция, Германия и Унгария. Обиколката бе използвана като средство за маркетинг и реклама за двата парка и техните бизнес партньори – предприемачи в областта на екотуризма.

Нашите отговорности включваха:
Координация на организирането на обиколката в двата парка с Държавната агенция по туризъм, дирекциите на двата парка и местни предприемачи;
Междукултурна ориентация на журналистите за България и българите чрез презентации, дискусии и пакет материали;
Разработване на две паралелни програми за посещение в Национален парк Рила;
Организиране на настаняване, храна и транспорт за журналистите при посещението им в Национален парк Рила и околностите му;
Организиране на срещи с екотуристически предприемачи и представители на държавни институции.

            

назад