За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

“Европейски дни на дивата природа 8-11 октомври 2007” Конференция на Фондация PAN Parks и партньори
(април – октомври 2007)

Клиент: Фондация PAN Parks

Фондация PAN Parks избра България за начало на поредица от събития посветени на 10-та си годишнина заради изключително богатото й и добре съхранено биоразнообразие, ангажираността на българското правителство за развитие на екотуризма и поради факта, че това бе първата страна в Европа с два парка в семейството на PAN Parks. Конференцията на PAN Parks се проведе в околностите на НП “Рила” в района на гр. Разлог.

Нейна основна цел бе да подкрепи опазването на дивата природа чрез представяне на регионалната идентичност. Темите на дискусиите бяха: създаване на туристически продукти и маркетинг; разработване на проекти и генериране на средства; взаимодействие между партньорите в мрежата на PAN Parks.

В конференцията взеха участие над 100 участника от повече от 20 европейски страни: представители на 9-те парка от PAN Parks мрежата (от Грузия, Италия, Полша, Румъния, Русия, Финландия, Швеция и България), доставчици на туристически услуги от регионите на парковете, туроператори и журналисти.

Голяма част от дейностите, които организирахме по време на Европейските дни на дивата природа 2007 бяха осъществени с помощта на Местната PAN Parks група и първите сертифицирани бизнес партньори. Тези дейности включват:
Изложба на произведения на местни занаятчии, художници, сувенири и кулинарни продукти от районите на НП “Рила” и НП “Централен Балкан”.
Четири еднодневни екскурзии: Властелинът на планината (Белица); Конна база Пери Волас (с. Бачево, Разлог); Пътеката на Рилската иглика (с. Добърско, Разлог) и Рилския манастир.
Официална церемония по връчване на PAN Parks сертификатите на НП “Рила” и първите сертифицирани бизнес партньори на ДНП “Рила”. Сертификати получиха също и други паркове и бизнес партньори от мрежата на PAN parks.

Нашите отговорности включваха още:
Проучване за избор на подходящо място около НП “Рила” за провеждане на конференцията заедно с ДНП и местните бизнес партньори;
Комуникация с избрания хотел за организиране на събитието и осигуряване спазване на изискванията на Фондация PAN parks;
Координация с Фондация PAN Parks, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция по туризъм, ДНП “Рила”;
Подкрепа за Фондация PAN parks при подготовка на програмата на събитието, списък за поканване на участниците, покани;
Организиране на трансферите от летището и транспорта по време на четирите екскурзии;
Разработване на план и осъществяване на медийна кампания.


 

назад