За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

CANON Европа в помощ на опазването на дивата природа в НП “Рила” – част от най-ценното европейско наследство в мрежата на PAN Parks (юни - октомври 2007)

Клиент: Canon Europe

Проектът за организиране и провеждане на доброволчески лагер на Canon Europe, от 8 до12 октомври 2007 беше осъществен на територията на общините Долна баня и Костенец. Canon Europe е официален бизнес партньор на Фондация PAN Parks и от 2003 година насам ежегодно организира доброволчески лагери в помощ на природозащитата в националните паркове от PAN Parks мрежата.

В лагера в Долна баня взеха участие 23ма служители на CANON от Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Норвегия, Полша, Португалия, Финландия, Холандия, Унгария и Швеция. Te извършиха важни за опазването на природата дейности в една от най-богатите на биологично разнообразие зони в Европа – Национален парк “Рила”. Доброволците маркираха пътеки, изградиха стъпала, пейки и парапети, укрепиха части от пътя за х. Венетица, разрушиха и извозиха остатъци от изоставена сграда в парка и др. Запознаха се и с природата и културата на района и страната.

Нашите отговорности включваха:
Изготвяне на програма и координация с Canon Europe и PAN Parks;
Координация с местните PAN Parks партньори (ДНП “Рила”, община Долна баня и местното туристическо дружество “Ибър”, подбор на задачи и организация за работа на терен;
Реализация на програмата и грижа за цялостната организация на лагера;
Представяне на природното наследство на НП “Рила” и запознаване на участниците в лагера с българските традиции и култура.

 

назад