За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Проучване “Културно-историческото наследство на трансграничният регион Дупница-Крива паланка - фактор за развитие на туризма” (май - ноември 2008)

Клиент: Община Дупница

Проучването се реализира в рамките на проект “Опознай съседа си”, 2005/017-456.02.003“ на община Дупница. Целта му е да се идентифицират възможностите за включването на културно-историческото наследство и забележителности на общините Дупница и Крива паланка в интегриран трансграничен туристически продукт и да се дадат препоръки за създаване на такива.

Дейностите включват:
Идентифициране на културно-историческото наследство и забележителности на Общините Дупница и Крива паланка;
Идентифициране на значимите дати и събития от културните календари на общините Дупница и Крива паланка, както и исторически факти с образователен елемент;
Събиране на информация за етнографските ресурси на общините - за обичаите, бита и фолклора;
Изготвяне на описание на културните институции на територията на двете общини;
Изготвяне на база данни в електронен вид от набраната, обработена и структурирана информация.

 

 

назад