За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Намаляване на заплахите за кафявата мечка и нейните местообитания чрез прилагане на мерки от Плана за действие за вида с участие на местни общности и подкрепата на националната общественост

Финансиран от: Финансов механизъм на европейското икономическо пространство, Фонд за подкрепа на НПО в България

Основни цели:
Създаване на условия за увеличаване популацията на кафявата мечка успоредно с устойчивото развитие на страната ни;
Повишаване на знанията и уменията на местните общности за намаляване на конфликта човек-мечка;
Намаляване на антропогенните заплахи и осигуряване на по-добри условия за обмен на генен материал между популациите в района на един от най-важните за мечата популация у нас коридори - между Пирин, Рила и Родопите.

Дейности:
Събиране на информация, създаване на база данни за кафявата мечка и нейните местообитания и изработване на популярни послания за всяка целева група;
Провеждане на национална кампания за популяризиране ценностите на мечите популации и техните естествени местообитания и привличане на подкрепа за опазването им;
Разработване и прилагане на програми за интерактивно обучение на местната общност от района на практическия клъстър на Проекта;
Провеждане на „Празник на мечката” и регионална медийна кампания за привличане на подкрепа в опазването на кафявата мечка в района на Проекта.

Два от продуктите на Проекта, посветени на кафявата мечка и съжителството и с човека, можете да видите тук: web site и мултимедиен диск.


 

назад