За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Учебно-развлекателен детски център за дивата коза

Финансиран от: Фондация „Харднър & Харднър”, САЩ

Цели на проекта:
Да привлече интереса на най-чувствителната целева група – децата от 5 до 13 годишна възраст – които оказват силно влияние върху всички важни за опазването на балканската дива коза целеви групи;
Да създаде и популяризира добър модел за детски учебно-развлекателен център, които повишава информираността за опазването на природата;
Да допринесе за повишаване на обществената подкрепа за намаляване на бракониерството и опазване на балканската дива коза.

Дейности:
Разработване на образователна програма съвместно с учители от селата Горно и Долно Драглище, община Разлог;
Разработване на игри и необходимите за тях материали;
Изпробване на игрите и всички компоненти на програмата с деца от местните детски градини и училища;
Разработване на бизнес план, които да осигури дългосрочна устойчивост на центъра;
Представяне на центъра пред образователната система на местно и национално ниво;
Маркетинг на центъра насочен към туроператори и местни предприемачи, предлагащи специализирани екотуристически услуги.

 

назад