За нас Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения

Разработване на наръчник за устойчиво ползване на земеделски земи, свързани с опазване на влечуги, птици и дребни бозайници в ПП „Странджа” (януари-май 2014)

Клиент: Дирекция на природен парк „Странджа”

Наръчникът за фермери „Как да ползваме земеделските земи в Странджа устойчиво, като опазваме видовете влечуги, птици и дребни бозайници?” е разработен в рамките на Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България, чрез ОП “Околна среда” (2007-2013).

В изготвянето на Наръчника с текстове и авторски снимки участваха експерти от Националния природонаучен музей, София под ръководството на зоолога-изследовател и експерт по биология и екология на прилепи, земноводни и влечуги - Боян Петров.

Представени са природни местообитания и видове животни, срещани в Странджа, които са редки в национален, европейски и световен план. Предложените земеделски практики ще бъдат полезни при устойчивото управление на описаните местообитания не само в ПП „Странджа”, но и в цялата страна. Наръчникът е богато илюстриран със снимки, така че да служи и за разпознаване на описаните местообитания, птици, влечуги и дребни бозайници, които ги обитават.

Можете да свалите или да разлиствате изданието тук.

 

 

назад